Privacy statement

Privacy statement deuitlegvideo.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.deuitlegvideo.nl.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.deuitlegvideo.nl. staat onder beheer van Deuitlegvideo.nl. De uitlegvideo.nl is een handelsnaam van PolderSpace (http://www.polderspace.com).

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.deuitlegvideo.nl.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Deuitlegvideo.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Deuitlegvideo.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan deuitlegvideo.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Deuitlegvideo.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan deuitlegvideo.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij deuitlegvideo.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website van deuitlegvideo.nl.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij deuitlegvideo.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Deuitlegvideo.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van aanvraag voor informatie, een offerte, etc.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan deuitlegvideo.nl denkt dat het in het voordeel is van de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan deuitlegvideo.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan deuitlegvideo.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Deuitlegvideo.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door deuitlegvideo.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

The People First!